Bezpłatna pomoc psychologiczno – pedagogiczna

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia online “Zawsze jest jakieś wyjście”. Rozpocznie ona działalność 1 stycznia 2021r.

Ważne informacje

Bardzo prosimy rodziców, aby przyprowadzali i odbierali dzieci ze strefy rodzica w szatni.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, wejście do szkoły od strony boiska jest zamknięte w godz. 8.00 – 11.40.

W związku z wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz naszymi procedurami bezpieczeństwa bardzo prosimy, aby rodzice bez ważnego powodu nie wchodzili na teren szkoły. Z nauczycielami i wychowawcami  oraz z sekretariatem można kontaktować się telefonicznie tel. (17)5839001 lub emailowo: spborkiniz@wp.pl. 

 

Jednocześnie informujemy, że płatności za dożywianie rodzice będą dokonywać bezpośrednio na konto. Dane do przelewu i kwota zostanie podana przez sekretariat. W tym roku rodzice również sami zgłaszają i opłacają dobrowolne ubezpieczenie swoich dzieci.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji roku szkolnego znajdą Państwo w procedurach bezpieczeństwa w poniższym linku. Trzeba obowiązkowo się z nimi zapoznać. W razie pytań wychowawcy i dyrekcja są do dyspozycji.