Dokumenty szkolne

Najważniejsze dokumenty obowiązujące w Szkole Podstawowej w Borkach Nizińskich

STATUT SP Borki Nizińskie

Program wychowawczo – profilaktyczny 2020/2021

 

Zasady i formy współpracy szkoły z rodzicami

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Regulamin ZFŚS

Uchwała do ZFŚS

 

MATERIAŁY NA KONFERENCJE

Ocena funkcjonowania ucznia

praca nla

sprawozdanie wychowawcy od.przedszk.1

sprawozdanie_klas_1-3-1

sprawozdanie_klasyfik_sp-2

sprawozdanie_su

sprawozdanie_wych

sprawozdanie_zaj dodatkowe

WZÓR OPFU