Rekrutacja na rok szkolny 2022/23

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli w Borkach Nizińskich informuje, że w terminie od 28 lutego do 18 marca trwa rekrutacja do klasy 1 oraz oddziału przedszkolnego

Dzień otwarty dla zainteresowanych dzieci i uczniów odbędzie się
16 marca (środa godz. 16.00).

Dzieci można zapisywać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie szkoły. Druk zapisu dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Zał_1_Deklaracja_o kontynuowaniu nauki w oddzialeprzedszkolnym

klasa_1_2022_

karta zapisu zerówka