Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkach Nizińskich informuje, że zapisy do oddziału przedszkolnego (“zerówki”) oraz klas 1 – 8 Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli w Borkach Nizińskich odbędą się w terminie 22.02.2021 r. – 12.03.2021- r. w godzinach pracy sekretariatu.tj. 8.00-13.00. Wnioski można pobrać w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

Deklaracja_o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym

klasa 1 – 8 obwód

klasa 1 – 8 spoza obwodu

zerowka2021