Bezpłatna pomoc psychologiczno – pedagogiczna

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia online “Zawsze jest jakieś wyjście”. Rozpocznie ona działalność 1 stycznia 2021r.