Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

UWAGA!!!
Od dnia 26.10.2020 r. nauka w klasach IV- VIII odbywać się będzie w zdalnym trybie nauczania.
Nauka w tych klasach realizowana będzie według dotychczasowego planu lekcji na platformie Microsoft Teams.

Klasy I i III oraz oddział przedszkolny pracują bez zmian.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

 

Ważne informacje

Bardzo prosimy rodziców, aby przyprowadzali i odbierali dzieci ze strefy rodzica w szatni.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, wejście do szkoły od strony boiska jest zamknięte w godz. 8.00 – 11.40.

W związku z wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz naszymi procedurami bezpieczeństwa bardzo prosimy, aby rodzice bez ważnego powodu nie wchodzili na teren szkoły. Z nauczycielami i wychowawcami  oraz z sekretariatem można kontaktować się telefonicznie tel. (17)5839001 lub emailowo: spborkiniz@wp.pl. 

 

Jednocześnie informujemy, że płatności za dożywianie rodzice będą dokonywać bezpośrednio na konto. Dane do przelewu i kwota zostanie podana przez sekretariat. W tym roku rodzice również sami zgłaszają i opłacają dobrowolne ubezpieczenie swoich dzieci.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji roku szkolnego znajdą Państwo w procedurach bezpieczeństwa w poniższym linku. Trzeba obowiązkowo się z nimi zapoznać. W razie pytań wychowawcy i dyrekcja są do dyspozycji.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego:
9.00 – msza św.
10.00 – spotkanie na boisku szkolnym (jeżeli będzie padać zapraszamy na spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych).
Do szkoły wchodzą jedynie uczniowie wraz z pracownikami szkoły. (Nowo zapisane dzieci do oddziału przedszkolnego mogą wejść do budynku pod opieką jednego rodzica). Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa.